O Koprivničko-križevačkoj županiji

Adresa:  Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica
MB: 02768275

OIB: 06872053793

Koprivničko-križevačku županiju vodi župan Darko Koren, te zamjenici župana Darko Sobota i Ivan Pal, kao izvršno tijelo županije. Zakonodavno tijelo Županije je Županijska skupština, kojoj je predsjednik Damir Felak.

Koprivničko-križevačka županija je organizirana u sedam upravnih tijela: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove, Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine, Služba za unutarnju reviziju.

 

Povijesni pregled:

http://kckzz.hr/o-zupaniji/povijesni-pregled/

 

Zemljopisni podaci:

http://kckzz.hr/o-zupaniji/zemljopisni-podaci/

 

Gradovi i općine:

http://kckzz.hr/o-zupaniji/gradovi-i-opcine/